Menu
Liên hệ
Hotline:
0977 16 04 81

Univers

Bộ phông Univers® là một trong những bộ phông không chân nhiều kiểu nhất được thiết kế bởi nhà thiết kế chữ nổi tiếng Adrian Frutiger. Giống như Helvetica®, Univers dựa trên kiểu chữ Akzidenz-Grotesk vào năm 1989. Univers luôn nằm trong top 10 phông chữ được các nhà thiết kế chuyên nghiệp lựa chọn.