Menu
Liên hệ
Hotline:
0977 16 04 81

MuseoMuseo ... tình yêu của phông chữ này có lẽ bắt đầu từ chữ 'U'. Ký tự hoa này chỉ đến như là một hình ảnh trong giấc mơ. Phía trên cùng của cả hai thân uốn cong như là serifs. Từ nguyên tắc này, tạo nên phần còn lại của các chữ cái viết hoa. Ban đầu ý định của nhà thiết kế chữ chỉ gồm các chữ Hoa, nhưng sau một thời gian, tác giả muốn nó là một chút linh hoạt hơn, vì vậy ông quyết định thêm chữ thường và điều chỉnh khoảng cách và kerning để tăng mức độ dễ đọc.