Menu
Liên hệ
Hotline:
0977 16 04 81

Mục tiêu

   Đáp ứng nhu cầu về chất lượng phông tiếng Việt. Đặc biệt với những phông nổi tiếng trên thế giới.

CHẤT LƯỢNG

  • Mỗi chữ cái đều được thiết kế chuẩn mực
  • Gõ Unicode
  • Tương thích với nhiều hệ điều hành (Mac, Win)
  • Hỗ trợ, tư vấn lựa chọn phông

chỉnh theo yêu cầu

  • Tại Vfont.vn bạn có yêu cầu sửa các dấu/chữ theo ý muốn để phù hợp với mục đích sử dụng.

Bảo hành

 • Các vấn đề lỗi phông sẽ được bộ phận kỹ thuật chỉnh sửa và gửi lại cho khách hàng.
 • Các vấn đề khiến phông của khách hàng bị thất lạc trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua sẽ được gửi lại miễn phí.
 • Thất lạc 3 tháng tới 6 tháng kể từ ngày mua sẽ được bán với chi phí bằng 50% thời điểm mua phông.