Menu
Liên hệ
Hotline:
0977 16 04 81

Didot LTStdGia đình Didot bắt đầu hoạt động như những nhà thiết kế cách đây hàng trăm năm, khoảng thế kỷ 18 và 19. Họ làm các nghề như, nhà in, nhà xuất bản, trí thức, nhà phát minh và nhà thiết kế chữ. Họ nhà Didot sở hữu những nhà in quan trọng nhất tại Pháp.

Pierre Didot, làm nghề in và công bố kiểu chữ do người anh Firmin Didot thiết kế. Một thiết kế chữ mạnh mẽ, và được Firmin Didot giải thích là đại diện cho nước Pháp hiện đại. Bởi vậy, phông Didot luôn đại diện cho tân tiến, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển thanh lịch.